Informacje formalne:

Zapytania ofertowe

Letni Obóz Profilaktyczny

Fundacja Praesterno poszukuje realizatora Letniego Obozu Profilaktycznego w małej miejscowości (do 500 mieszkańców), bez zaplecza gastronomicznego, w wymiarze 10 dni, dla 25 osób w terminie od 24.06.2011 do 04.07.2011, w projekcie „Skutecznie w dorosłość. Profilaktyka młodzieżowego bezrobocia”, Umowa nr POKL07.02.01-06-015/10-00, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa 15.06.2011 r. (w przypadku drogi pocztowej liczy się dzień wpływu oferty do Zamawiającego, a nie dzień wysłania oferty). Termin oceny ofert: 16 czerwca 2011 r.

Pobierz zapytanie ofertowe i wzór zgłoszenia (PDF).

dodano: 31.05.2011 r.