Informacje formalne:

Partner projektu

Projekt „Skutecznie w dorosłość. Profilaktyka młodzieżowego bezrobocia” jest realizowany przez Fundację Praesterno w partnerstwie z CONSULTOR sp. z o.o., w ramach poddziałania „7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w oparciu o umowę podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Consultor

Sprawozdanie z działalności:

24.01.2011 r.

W związku z przygotowaniami II edycji szkoleniowej w zakresie warsztatów reintegracji zawodowej i społecznej dla czterech grup szkoleniowych przez firmę Consultor sp. z o.o. w ramach projektu została stworzona II edycja audytu potrzeb szkoleniowych. II edycja szkoleniowa skierowana była do młodzieży „pozostałej” oraz niepełnosprawnej, a przeprowadzony audyt miał za zadanie zbadanie potrzeb i preferencji szkoleniowych młodzieży pełnosprawnej i niepełnosprawnej w zakresie warsztatów reintegracji zawodowej i społecznej (preorientacja zawodowa).

W ramach audytu opracowano niezbędne narzędzia badawcze (ankiety), pozwalające prawidłowo zdiagnozować potrzeby i preferencje szkoleniowe badanych podmiotów (określenie, jaki rodzaj warsztatów będzie najbardziej korzystny dla badanej młodzieży), przeprowadzenie badań na młodzieży w oparciu o opracowane narzędzie badawcze, następnie opracowanie i sporządzenie pisemnego raportu z przeprowadzonego audytu – po jednym raporcie na każdą z dwóch edycji.

W ramach II edycji szkoleniowej w oparciu o wyniki audytu potrzeb szkoleniowych został utworzony program warsztatów reintegracji zawodowej i społecznej dla grupy szkoleniowej osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy projektu w ramach II edycji szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe oraz broszury o poruszaniu się po rynku pracy.

23.01.2012 r.

Rozpoczęła się II edycja warsztatów reintegracji zawodowej i społecznej dla czterech grup szkoleniowych zgodnie z poniższym harmonogramem:

GR I

Miejsce realizacji: ul. Organowa 4, 20-882 Lublin

Data Dzień Moduł Godziny Liczba godzin
23.01.2012 poniedziałek I Poznanie się i integracja grupowa 17.00-20.00 3
13.02.2012 poniedziałek II Zarządzanie czasem 17.00-20.00 3
27.02.2012 poniedziałek II Zarządzanie czasem 17.00-20.00 3
09.03.2012 poniedziałek III Współczesny rynek 17.00-20.00 3
26.03.2012 poniedziałek III Współczesny rynek 17.00-20.00 3
02.04.2012 poniedziałek IV Metody aktywnego poszukiwania pracy 17.00-20.00 3
23.04.2012r. poniedziałek IV Metody aktywnego poszukiwania pracy 17.00-20.00 3
07.05.2012r. poniedziałek IV Metody aktywnego poszukiwania pracy 17.00-20.00 3
28.05.2012r. poniedziałek IV Metody aktywnego poszukiwania pracy 17.00-20.00 3
18.06.2012r. poniedziałek V Prawo pracy 17.00-20.00 3

GR II

Miejsce realizacji: ul. Organowa 4, 20-882 Lublin

Data Dzień Moduł Godziny Liczba godzin
24.01.2012 wtorek I Poznanie się i integracja grupowa 17.00-20.00 3
14.02.2012 wtorek II Zarządzanie czasem 17.00-20.00 3
28.02.2012 wtorek II Zarządzanie czasem 17.00-20.00 3
06.03.2012 wtorek III Współczesny rynek 17.00-20.00 3
27.03.2012 wtorek III Współczesny rynek 17.00-20.00 3
10.04.2012 wtorek IV Metody aktywnego poszukiwania pracy 17.00-20.00 3
27.04.2012 wtorek IV Metody aktywnego poszukiwania pracy 17.00-20.00 3
08.05.2012 wtorek IV Metody aktywnego poszukiwania pracy 17.00-20.00 3
22.05.2012 wtorek IV Metody aktywnego poszukiwania pracy 17.00-20.00 3
19.06.2012 wtorek V Prawo pracy 17.00-20.00 3

GR III

Miejsce realizacji: ul. Organowa 4, 20-882 Lublin

Data Dzień Moduł Godziny Liczba godzin
26.01.2012 czwartek I. Poznanie się i integracja grupy 17.00-20.00 3
16.02.2012 czwartek II. Zarządzanie czasem 17.00-20.00 3
23.02.2012 czwartek II. Zarządzanie czasem 17.00-20.00 3
08.03.2012 czwartek III. Współczesny rynek pracy 17.00-20.00 3
29.03.2012 czwartek III. Współczesny rynek pracy 17.00-20.00 3
12.04.2012 czwartek IV. Metody aktywnego poszukiwania pracy 17.00-20.00 3
26.04.2012 czwartek IV. Metody aktywnego poszukiwania pracy   17.00-20.00 3
10.05.2012 czwartek IV. Metody aktywnego poszukiwania pracy 17.00-20.00 3
24.05.2012 czwartek IV. Metody aktywnego poszukiwania pracy   17.00-20.00 3
14.06.2012 czwartek V.Prawo pracy 17.00-20.00 3

Na ul. Wyścigowej w II kwartale lutego 2012 r. zajęcia rozpocznie również IV grupa szkoleniowa w ramach II edycji zajęć.

styczeń 2012 r.

W związku z przygotowaniami przez firmę CONSULTOR sp. z o.o. II edycji szkoleniowej w zakresie warsztatów reintegracji zawodowej i społecznej dla czterech grup szkoleniowych, w grudniu 2011 r. zostały rozpoczęte prace związane z kontynuacją audytu potrzeb szkoleniowych. II edycja szkoleniowa będzie skierowana do młodzieży niepełnosprawnej i „pozostałej”, a przeprowadzony audyt ma za zadanie zbadanie potrzeb i preferencji szkoleniowych młodzieży w zakresie warsztatów reintegracji zawodowej i społecznej (preorientacja zawodowa).

W ramach II edycji szkoleniowej w oparciu o wyniki audytu potrzeb szkoleniowych zostanie przygotowany program warsztatów reintegracji zawodowej i społecznej.

Rozpoczęcie zajęć w ramach II edycji warsztatów reintegracji zawodowej i społecznej jest przewidywane na drugą połowę stycznia 2012 r.

czerwiec 2011 r.

GR I i II zakończyła udział w warsztatach reintegracji zawodowej i społecznej. W celu potwierdzenia zdobytych umiejętności przez uczestników został przeprowadzony test kompetencji.

maj 2011 r.

GR I i II kontynuują udział w warsztatach reintegracji zawodowej i społecznej zgodnie z powyższym harmonogramem.

kwiecień 2011 r.

GR I i II kontynuują udział w warsztatach reintegracji zawodowej i społecznej zgodnie z powyższym harmonogramem.

marzec 2011 r.

W ramach I edycji szkoleniowej w celu prawidłowej realizacji zajęć: warsztaty reintegracji zawodowej i społecznej zostały przygotowane i rozdane uczestnikom materiały szkoleniowe: teczka, długopis, notatnik z logami UE i KL.

W marcu 2011 r. rozpoczęła się I edycja warsztatów reintegracji zawodowej i społecznej dla I i II grupy szkoleniowej zgodnie z poniższym harmonogramem:

GR I

Miejsce realizacji: ul. Organowa 4, 20-882 Lublin

Liczba osób: 13

Data Dzień Moduł Godziny Liczba godzin
18.03.2011 piątek I Poznanie się i integracja grupowa 17.00-20.00 3
21.03.2011 poniedziałek II Zarządzanie czasem 17.00-20.00 3
04.04.2011 poniedziałek II Zarządzanie czasem 17.00-20.00 3
29.04.2011 piątek III Współczesny rynek 17.00-20.00 3
09.05.2011 poniedziałek III Współczesny rynek 17.00-20.00 3
16.05.2011 poniedziałek IV Metody aktywnego poszukiwania pracy 17.00-20.00 3
30.05.2011 poniedziałek IV Metody aktywnego poszukiwania pracy 17.00-20.00 3
01.06.2011 środa IV Metody aktywnego poszukiwania pracy 17.00-20.00 3
04.06.2011 sobota IV Metody aktywnego poszukiwania pracy 10.00-13.00 3
18.06.2011 sobota V Prawo pracy 11.00-14.00 3

GR II

Miejsce realizacji: ul. Organowa 4, 20-882 Lublin

Liczba osób: 14

Data Dzień Moduł Godziny Liczba godzin
18.03.2011 piątek I Poznanie się i integracja grupowa 17.00-20.00 3
23.03.2011 środa II Zarządzanie czasem 17.00-20.00 3
06.04.2011 środa II Zarządzanie czasem 17.00-20.00 3
29.04.2011 piątek III Współczesny rynek 17.00-20.00 3
11.05.2011 środa III Współczesny rynek 17.00-20.00 3
25.05.2011 środa IV Metody aktywnego poszukiwania pracy 17.00-20.00 3
30.05.2011 poniedziałek IV Metody aktywnego poszukiwania pracy 17.00-20.00 3
01.06.2011 środa IV Metody aktywnego poszukiwania pracy 17.00-20.00 3
04.06.2011 sobota IV Metody aktywnego poszukiwania pracy 10.00-13.00 3
18.06.2011 sobota V Prawo pracy 11.00-14.00 3

luty 2011 r.

W związku z przygotowaniami I edycji szkoleniowej w zakresie warsztatów reintegracji zawodowej i społecznej dla I i II grupy szkoleniowej przez firmę CONSULTOR sp. z o.o. w ramach projektu został rozpoczęty audyt potrzeb szkoleniowych. I edycja szkoleniowa była skierowana do młodzieży „pozostałej”, a przeprowadzony audyt miał za zadanie zbadanie potrzeb i preferencji szkoleniowych młodzieży pełnosprawnej w zakresie warsztatów reintegracji zawodowej i społecznej (preorientacja zawodowa).

W ramach audytu opracowano niezbędne narzędzia badawcze (ankiety) pozwalające prawidłowo zdiagnozować potrzeby i preferencje szkoleniowe badanych podmiotów (określenie jaki rodzaj warsztatów będzie najbardziej korzystny dla badanej młodzieży), przeprowadzenie badań na badanej młodzieży w oparciu o opracowane narzędzie badawcze, następnie opracowanie i sporządzenie pisemnego RAPORTU z przeprowadzonego audytu – po jednym raporcie na każdą z dwóch edycji.

W ramach I edycji szkoleniowej w oparciu o wyniki audytu potrzeb szkoleniowych został utworzony program warsztatów reintegracji zawodowej i społecznej dla I i II grupy szkoleniowej.

Dla uczestników projektu zostały sporządzone broszury o poruszaniu się po rynku pracy.